Oxoşk'va do Oropa Şeni (((-_-))) Özgürlük ve Aşk İçin
zugasiberepem@gmail.com

Zugasi Berepe --->> Facebook Grup

19 Ağustos 2007 Pazar

Vova (((-_-))) "Songs of Hemsin & Hamşetsu Ğhağ & Hemşin Ezgileri "

Hemşin Rize de eski bir yerleşim yeridir. Kimilerine göre yöreye ilk (650-700) grup Ermenileşmiş olan İran'dan gelen Hamadhunilerdir. Bu grup Arsak Part kültürüne girerken Ermeniler hrsitiyanlaşma ve bazı halkarı da hristiyan yaptıklarından Ermenileşmişlerdir ve Hamam bey öncülüğünde Kaçkar altına Hamamın Şeni denilmiştir.Yörede eski diller kadar özellikle bu Ermenileşen halktan kalan yer isimleri vardır. Bu grup yöreye Türk göçleri geldikçe dilini ve örfünü gelenlerle paylaşmıştır. Böylece daha sonra kendileri de komşu bölgelere ( özellikle Hopa ya gitmişlerdir...) gimişler ve yer isimlerini bırakmışlardır. Bazıları ise gelenlerle akrabalıklar kumuşlardır. Yani ilk Hemşinliler İran dan gelip Arsak Part devleti zamanında Ermeni hristiyanlaşmasına maruz kalan gruptur ve bu dilden kalan dil Hamşesna olarak Hopa Kemalpaşa ve Muratlı da birkaç köyde konuşulmaktadır.
Rize Hemşinlileri ise ( ilk grupla sonradna temas kuran kültüründen unsurlar alan ama Asya kültürünü karadeniz coğrafyasıyla birleştiren yöteye gelen Türkmen göçleri ve sömürüleri.. ) Çayeli Hemşin köylerinden Fındıklı Hemşin Köyü ne kadar ( 100 e yakın köy ve yaylaları da ayrı : ) ) Tükçenin Hemşin Ağzını konuşur. Aile olarak Hamşesna konuşan aileler de Türklşemek zorunda kaldığı için yörede sadece köyden köye aksan değişkliği gösteren bu ağız konuşulur.Track List (((-_-)))

o1. Maa aakag maa (((-_-)))
o2. Raşa (((-_-)))
o3. Gelini (((-_-)))
o4. Asa onder asa (((-_-)))
o5. Nenni nenni (((-_-)))
o6. Hemşin horunu (((-_-)))
o7. Heydane (((-_-)))
o8. Ha yaylalar (((-_-)))
o9. kukkun kuka gonçagu (((-_-)))
1o. Yar yar (((-_-)))
11. Ella ella (((-_-)))
12. Havaz ali meralets (((-_-)))
13. İnce ğharğhar / ağırbar (((-_-)))
14. Gemini (((-_-)))

Cd I: PaSs & LiNk

lazutlarplak

Cd II: PaSs & LiNk

lazutlarplak


zuğa R. poğarişi (((-_-))) deniz R. pınaroğlu

Hiç yorum yok: